Kleine Vliet 1d

Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in het legaliseren van bestaande bijgebouwen op het perceel Kleine Vliet 1d ten behoeve van een kunstatelier, middels vormverandering en verkleining van het woonbestemmingsvlak. 

Kenmerk:NL.IMRO.0861.BP00039
Datum:15 september 2015
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek