Reparatie bouwvlak bijgebouw Zandoerle 12a

Op 24 september 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Zandoerle en Heers-Westervelden’ vastgesteld. Tegen dit besluit zijn beroepen ingediend bij de Raad van State. De Raad van State heeft in haar uitspraak van 17 december 2014 opgedragen een nieuw vaststellingsbesluit te nemen voor een deel van het perceel aan de Zandoerle 12a waarop een bijgebouw is gesitueerd. In opdracht van de Raad van State is op de verbeelding van het nieuwe bestemmingsplan, het bijgebouw voorzien van een bouwvlak met de bouwaanduiding: ‘specifieke bouwaanduiding – bestaand bijgebouw (sba-bbg)’.

Kenmerk:NL.IMRO.0861.BP00047
Datum:16 december 2015
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Gerechtelijke uitspraak
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek