Oerle-Zuid herziening II

Het bestemmingsplan voorziet in een flexibelere planologisch-juridische regeling van het toekomstige woongebied globaal gelegen ten westen van de Zittardsestraat en ten oosten en zuiden van de in aanleg zijnde wegen Dollum respectievelijk Mansus.  

Kenmerk:NL.IMRO.0861.BP00059
Datum:14 juni 2016
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek