Fout!

Vanwege een storing is het op dit moment niet mogelijk digitaal aangifte te doen van een geboorte of overlijden. Wij hopen dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. Excuses voor het ongemak.

Kempenbaan-Oost 2020

Dit bestemmingsplan voorziet in het optimaliseren van de doorstroming van de Kempenbaan en het verbeteren van de bereikbaarheid van De Run door middel van een infrastructurele aanpassing voor het oostelijke deel van de Kempenbaan (Kempenbaan-Oost), inclusief aanpassingen van de aansluiting op de N2, de aanleg van nieuwe ontsluitingswegen en fietspaden op De Run 1000 en 2000 en aanpassingen van het oostelijk deel van de Provincialeweg, De Run 4200.

Een deel van de aanpassingen (te weten aan de Karel de Grotelaan) is gepland op het grondgebied van de gemeente Eindhoven. Er zijn daarom twee bestemmingsplannen opgesteld, die integraal op elkaar zijn afgestemd. De gemeenteraad van Veldhoven zal het bestemmingsplan ‘Kempenbaan-Oost 2020’ vaststellen dat ziet op haar eigen grondgebied. Hetzelfde geldt voor de gemeenteraad van Eindhoven.

Kenmerk:NL.IMRO.0861.BP00127
Datum:13 juli 2021
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Bestemmingsplan
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek