Veldhoven-Noord, Berkt 94

Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om 1 van de 4 woningen waarvoor eerder vergunning is verleend te wijzigen naar 2 aaneengebouwde woningen.

Kenmerk:NL.IMRO.0861.PB00004
Datum:23 juni 2014
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Omgevingsvergunning
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek