Voorbereidingsbesluit Heiberg

Het besluit is nodig om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen tijdens de voorbereiding van een bestemmingsplan. De geldigheid van een voorbereidingsbesluit is één jaar. Binnen deze termijn moet een bestemmingsplan in procedure worden gebracht.

Kenmerk:NL.IMRO.0861.VB0001
Datum:25 september 2012
Status:Geheel onherroepelijk in werking
Type:Voorbereidingsbesluit
Digitaal:Bekijk dit plan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek